Sökresultat på Aita Päts — förekommer 1 gånger

  • Från Utbränd Till Upplyst av Aita Päts

    MOD är ett blekt ord när man följer Aita Päts existentiella resa mot andens och livskraftens fria flöde. Drivkraften ligger djupare och alla verktyg, redskap, modeller, möjligheter tas i bruk för att frita kraften och höja medvetandet för tillåtelsen att rymma den hela människan. Boken är en generös redogörelse av en kamp från splittring och […]