Sökresultat på Anders Sandström — förekommer 1 gånger

  • Anarkistisk bokföring. Redovisningsprinciper i en deltagarekonomi av Anders Sandström

    Vilka krav ställs på ekonomisk information i en ekonomi som organiseras kring gemensamt ägande av våra produktiva resurser och en decentraliserad demokratisk planeringsprocess? Med utgångspunkt i den deltagarekonomiska modellen utforskar boken hur bokföring och redovisningsprinciper skulle kunna utformas i en ekonomi baserad på självförvaltning, rättvisa och samarbete i stället för som i dag på girighet […]

  • Beställ bokerbjudande

  • Vill du bli kontaktad om våra bokerbjudanden?

  • Vad tycker andra om Vulkan?