Sökresultat på Annica Johnson — förekommer 2 gånger

  • deMING MOVES Annica Johnson

    Berätta om din bok! Vad handlar den om? Vad vill den förmedla? Det är en biografi och berättelsen bygger på ett liv i ett universum där allt är möjligt och inget som man först trodde. Ming är kinesiska och betyder insikt, klarhet och förståelse. Huvudpersonen i boken heter Thomas de Ming, en företagsam filosof och […]

  • deMING MOVES av Annica Johnson

    deMING MOVES ger dig inblick i en företagsam filosofs tankar och obändiga lust att skapa former för att hjälpa mänskligheten komma i en ännu bättre form när man tänker, lär och förbättrar. Han heter Thomas de Ming och driver företaget Ming Company. Ming är kinesiska och betyder insikt, klarhet och förståelse. När kravet på snabba anpassningar till […]