Sökresultat på Eivor Hermansson — förekommer 2 gånger

  • Kuckureller av Eivor Hermansson

    I korta berättelser återger jag ögonblick, händelser och stämningsbilder från hur livet tedde sig för en familj på en gård i Norrland på trettio- och fyrtiotalen. Jag berättar om människorna, djuren, torftigheten och tystnaden, men även om trygghet, förnöjsamhet och tillit. Och om en ung flickas väg ut i livet. Jag är född 1929 på […]

  • LIVSTYCKEN Mode, Människor, Meditation av Eivor Hermansson

    Att skriva sitt liv, är att möta sig själv, och att se, att med tusen trådar har mitt liv sammanfogats. Som pärlor är mina minnen.