Sökresultat på Ingvar Laxvik — förekommer 3 gånger

  • Avigsidan av Ingvar Laxvik

    Mina första dikter publicerades i Östersundstidningarna. Då var jag 14 år. 1958 utgavs samlingen Triosonat med en del av mina tidigaste försök. Nu, sextio år senare, är det dags igen. Avigsidan innehåller både publicerat och opublicerat, både gammalt och nytt. I mellantiden blev det prosa. Närmare femtio titlar, böcker och småskrifter, romaner och facklitteratur. Men […]

  • Krister Wisser-Pesths efterlängtade bortgång Ingvar Laxvik

      Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen? Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig? I tio-tolvårsåldern bestämde jag mig för att blir författare. Fjorton år gammal satte jag planerna i verket genom att börja publicera dikter i lokalpressen. Några år senare tog Vår Herre mig […]

  • Krister Wisser Pesths efterlängtade bortgång av Ingvar Laxvik

    Gångjärnsfabrikören och ateisten Krister Wisser-Pesth dör och kommer till Wille, ”hållplatsen före Sankte Per”. Han ställs inför två alternativ, endera att genast slockna i den andra döden (den brinnande sjön) eller återvända till jorden för att omvända de tjugotre själar han vilsefört genom sin verksamhet i Etikhumanistiska föreningen och dess tidskrift. Han väljer den senare […]