Sökresultat på Katarina Cornelius — förekommer 2 gånger

  • Disrupting Digital av Katarina Cornelius

    Many people already recognise that the world is in the midst of a paradigm shift. A shift where digitalisation is bringing new prerequisites for how we communicate, collaborate and do business. A growing number of us have accepted the need to actively work to stay relevant. But really, is the concept of digital, and digitalisation, […]

  • Byt värld – 46 tillväxtnycklar till nätverksvärldens affärslogik av Katarina Cornelius

    De flesta av oss har accepterat att vi idag befinner oss mitt i ett paradigmskifte. Ett skifte där digitaliseringen förändrar förutsättningarna för hur vi kommunicerar, samarbetar och gör affärer. Och allt fler har accepterat att de behöver göra något för att fortsätta vara relevanta. Men räcker verkligen begrepp som ”digital” och ”digitalisering” för att beskriva […]