Sökresultat på Lars Hammarén — förekommer 1 gånger

  • Hammarö sockenstämma 1708-1746 av Lars Hammarén

    Vilken roll spelade den svenska sockenstämman och vilken betydelse hade den? Var den ett uttryck för bondefrihet och demokrati eller är den att betrakta som den auktoritära, feodala, statens medel för att kontrollera och disciplinera bondebefolkningen? Efter en inledande exposé över denna historievetenskapliga fråga vänder jag mig till sockenstämmans protokoll för att genom dessa försöka […]