Sökresultat på Lars Jacob Jakobsson och Peter Wahqvist — förekommer 1 gånger

  • Nationalboken av Lars Jacob Jakobsson och Peter Wahqvist

    NATIONALBOKEN – den enda sanna skrönan om Nationalteatern Många känner till Nationalteatern genom skivor och Nationalteaterns Rockorkester som farit runt i landet under nästan trettio år. På detta sätt har vår musik och våra texter nått nya generationer och nya grupper. Till exempel är låten Livet är en fest en höjdare i alla samhällsgrupper. Denna […]