Sökresultat på Manju Pattabhi Jois — förekommer 2 gånger

  • Yoga Chikitsa : Healing Techniques and assitance av Manju Pattabhi Jois

    The word yoga has three meanings; opportunity, prosperity and unification. Yoga is also the sacred knowledge of how to heal imbalances and eventually become one with ourselves. When Manju taught yoga with his father Sri K. Pattabhi Jois in Mysore, India in the 1960’s, almost all of the students had some form of disease or […]

  • Yoga Chikitsa : Läkande tekniker och assisteringar av Manju Pattabhi Jois

    Ordet yoga har tre betydelser; möjlighet, välgång och förening. Yoga är också den heliga kunskapen om hur vi läker obalanser och till slut blir ett med oss själva. När Manju undervisade yoga tillsammans med sin far Sri K. Pattabhi Jois i mysore i Indien på 60-talet kom nästan alla elever med någon form av sjukdom […]

  • Beställ bokerbjudande

  • Vill du bli kontaktad om våra bokerbjudanden?

  • Vad tycker andra om Vulkan?