Sökresultat på Nima Gholam Ali Pour — förekommer 2 gånger

  • Allah bestämmer inte i Sverige av Nima Gholam Ali Pour

    Syftet med den här boken är att besvara några frågor och göra några konstateranden inom vissa ämnen som diskuteras mycket i Sverige idag. Dessa ämnen är ofta känsliga och obekväma att diskutera. Nima Gholam Ali Pour diskuterar dessa ämnen med hjälp av argument och resonemang som personer från alla politiska läger kan förstå. Dessutom skriver […]

  • Därför är mångkultur förtryck av Nima Gholam Ali Pour

    I boken ”Därför är mångkultur förtryck” diskuterar Nima Gholam Ali Pour olika ämnen som är aktuella i det som han kallar ”den nyväckta konservatismen i Sverige”. De frågetecken som finns omkring islam och islamismen diskuteras och tunga argument läggs fram till varför den västerländska diskursen har rätten att vara mycket kritisk till både islam och […]