Sökresultat på Olga Rosenlund — förekommer 10 gånger

 • Prov i ryska som modersmål i grundskolan, ÅK 6 vår av Olga Rosenlund

  Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa dem genom ”Läromediakatalogen”, […]

 • Prov i ryska som modersmål i grundskolan, ÅK 9 vår av Olga Rosenlund

  Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa dem genom ”Läromediakatalogen”, […]

 • Prov i ryska som modersmål i grundskolan, ÅK 9 höst av Olga Rosenlund

  Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa dem genom ”Läromediakatalogen”, […]

 • Prov i ryska som modersmål i grundskolan, ÅK 8 vår av Olga Rosenlund

  Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa dem genom ”Läromediakatalogen”, […]

 • Prov i ryska som modersmål i grundskolan, ÅK 8 höst av Olga Rosenlund

  Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa dem genom ”Läromediakatalogen”, […]

 • Prov i ryska som modersmål i grundskolan, ÅK 7 höst av Olga Rosenlund

  Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa dem genom ”Läromediakatalogen”, […]

 • Prov i ryska som modersmål i grundskolan, ÅK 6 höst av Olga Rosenlund

  Nu finns åtta häften, avsedda att användas som prov i ryska som modersmål för höstterminen respektive vårterminen i årskurserna 6, 7, 8 och 9. Genom sin utformning är proven inte bara lämpliga för bedömning av elevernas kunskaper, de kan också användas som en del i undervisningen. Endast lärare har rätt att beställa dem genom ”Läromediakatalogen”, […]

 • Vår: lärobok för grundskolans mellanstadium i ämnet ryska som modersmål av Olga Rosenlund

  I bokserien ”De fyra årstiderna” ingår tre böcker: ”Vinter”, ”Vår”, ”Sommar och höst”. Serien är avsedd för undervisning i ämnet ”Ryska som modersmål” på grundskolans mellanstadium och högstadium. Sista boken innehåller också texter för självständig läsning under sommarlovet. Språket i böckerna är ryska.Undervisningsmaterialet med olika typer av utvecklande uppgifter är anpassat till respektive årstid. Här […]

 • Vinter: lärobok för grundskolans mellan- och högstadium i ämnet ryska som modersmål av Olga Rosenlund

  I bokserien ”De fyra årstiderna” ingår tre böcker: ”Vinter”, ”Vår”, ”Sommar och höst”. Serien är avsedd för undervisning i ämnet ”Ryska som modersmål” på grundskolans mellanstadium och högstadium. Sista boken innehåller också texter för självständig läsning under sommarlovet. Språket i böckerna är ryska.Undervisningsmaterialet med olika typer av utvecklande uppgifter är anpassat till respektive årstid. Här […]

 • Jag älskar dig, mitt heliga land! av Olga Rosenlund

  Boken ”Jag älskar dig, mitt heliga land” är avsedd för grundskoleelever i ÅK 6-9, som läser ryska som modersmål i Sverige. Materialet i boken passar för rysktalande ungdomar; nyanlända kan lära sig mycket om Sverige och samhällets reglar och normer, och de som är födda i Sverige kan berika sina kunskaper om Ryssland. Läraren har […]

 • Beställ bokerbjudande

 • Vill du bli kontaktad om våra bokerbjudanden?

 • Vad tycker andra om Vulkan?

  Vi har uppskattat

  Lisa och Sven G Sverne