Sökresultat på Olof G. Hedengren — förekommer 4 gånger

 • Roms Kejsare av Olof G. Hedengren

  Den sena romrepublikens dualism är fascinerande. Samtidigt som tiderna var brutala och blodiga var Rom i många avseenden ett uppseendeväckande civiliserat samhälle. Kombinationen av de stora politiska riskerna och möjligheten till svindlande framgångar – maktmässigt och ekonomiskt – eldade på såväl rädslan och misstänksamheten som jakten på ära. En av den sena republikens huvudaktörer var naturligtvis […]

 • Hemingway av Olof G. Hedengren

  Ernest Hemingway var en av 1900-talets stora berättare. Han föddes 1899 och växte upp i Oak Park, Illinois, en förstad till Chicago. Han skrev romaner som fortfarande läses och korta berättelser som i några fall tillhör det bästa som skrivits. Av pappan ärvde Ernest en lust att vara ute i naturen samt att fiska och jaga. Dessutom fick Hemingway […]

 • Samhällskritik av Olof G. Hedengren

  När jag kom tillbaka till Sverige efter närmare tio år utomlands blev jag närmast chockad över den konsensusnorm som uppenbarligen gällde. Samtliga politiska företrädare från alla partier hade tagit till sig normen. Men inte nog med detta, även myndighetspersoner, chefer för statliga verk, chefredaktörer, ledarskribenter, public service företrädare m.fl. är ytterst noga med att följa […]

 • Bibeln – en sagolik berättelse Olof G. Hedengren

  Berätta om Din bok Tanken är att visa den röda tråden som finns genom de två testamentena. Från skapelsen i det Gamla testamentet till Jesus korsfästelse, död och uppståndelse i det Nya testamentet. Denna röda tråd kan vara svår att klart se vid en läsning av originalet. Hur kom boken till? Tanken väcktes för mer […]