Sökresultat på Ove Svidén — förekommer 3 gånger

  • LVU Profitable Municipal Kidnapping in Sweden av Ove Svidén

    LVU: Profitable Municipal Kidnapping in Sweden By Ove Svidén, World Peace Foundation The content of this book is structured by four detailed letters to the ICC, the International Criminal Court in The Hague. Its Prosecution Office invited me to describe the situation in my country. So as a senior citizen witness, I collected my notes from near two decades, […]

  • LVU Lönsam Kommunal Människohandel av Ove Svidén

    LVU-Lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om Vård av Unga är en vacker fasad, tillkommen för att: ’göra det som är bäst för barnen.’ Men med en enkel LVU-etikett, kan ett kidnappat barn utnyttjas som handelsvara i kommunernas lönsamma människohandel. Socialtjänsten har totalitär makt över LVU-processen i början. Polisens transporttjänst anlitas för att flytta ett LVU-barn mellan olika Hem för Vård och Boende […]

  • LVU: Lönsam Kommunal Människohandel Ove Svidén

    Berätta om din bok! Bakom den vackra fasaden av ett välmående välfärdsland, pågår systematiska kidnappningar av barn från sina föräldrar. Med stöd av LVU, Lagen om Vård av Unga, har Socialförvaltningen rätten att tvångsomhänderta ett barn som misstänks fara illa hos sina föräldrar. Enligt FN:s Barnkonvention får myndigheterna ingripa för att som det heter: göra […]