Sökresultat på Rolf Knutsson — förekommer 3 gånger

  • Barnbarnsboken Rolf Knutsson

    Berätta om din bok!  Jag ville berätta för mina barnbarn om mitt liv och mina tankar kring tillvaron under min 80-åriga levnad. Men också berätta för andra om ett tillvägagångssätt att göra arbetet möjligt på.   Hur kom boken till? Jag bestämde mig för att under april och maj 2018 i sextio dagar skriva ner […]

  • Barnbarnsboken av Rolf Knutsson

    Under 60 dagar, mellan den 10 maj till och med den 10 juli skrev jag det som följer. Året är 2018 och i början av nästa år skall jag fylla 80. Jag vill försöka ge en bild av mitt liv som jag minns delar av det. Med den digitala utvecklingen sker allt så snabbt nu. […]

  • Morfarfars sms-dikter Rolf Knutsson

    Berätta om din bok! Ville använda min mobil och sms:en på den till något, framförallt i förhållande till barnbarnen. Började då skriva till dem i poesins form. När jag gjort det under några månader upplevde jag att de också hade kvaliteter, som kunde passa i en bok. Dikter, som kunde tjäna som inspiration för andra […]