Sökresultat på Sveriges Makalösa Föräldrar — förekommer 2 gånger

  • Sveriges Makalösa Föräldrar av Sveriges Makalösa Föräldrar

    Riksorganisationen Sveriges Makalösa Föräldrar och det Europiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning har nu i samverkan publicerat en bok, där ensamföräldrar skrivit egna berättelser om hur ekonomin kan påverka vardagslivet. Liksom med vår egna rapport, En oönskad rapport, vill vi lyfta det faktum att var fjärde ensammamma lever under fattigdomsgränsen och att […]

  • Sveriges makalösa föräldrar av Sveriges makalösa föräldrar

    Riksorganisationen Sveriges Makalösa Föräldrar och det Europiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning har nu i samverkan publicerat en bok, där ensamföräldrar skrivit egna berättelser om hur ekonomin kan påverka vardagslivet. Liksom med vår egna rapport, En oönskad rapport, vill vi lyfta det faktum att var fjärde ensammamma lever under fattigdomsgränsen och att […]