Sökresultat på Thomas Gustafsson — förekommer 1 gånger

  • Bayate – Den svenska kolonin i Kuba av Thomas Gustafsson

    I början av 1900-talet grundade en grupp äventyrliga och arbetsamma svenska emigranter en jordbrukskoloni i Kuba som fick namnet Bayate, efter floden som rann genom kolonins centrum. Bayate blev ett demokratiskt samhällsbygge i tropisk miljö. När kolonin nådde sin blomstring levde här flera hundra svenska familjer. Vardagen påminde om livet i en liten svensk landsortsstad. […]