Sökresultat på Thomas Jordan — förekommer 1 gånger

  • Handbok i konflikthantering för organisationskonsulter och personalspecialister av Thomas Jordan

    Detta är en handbok i konfliktinterventionsmetodik, i första hand skriven för de som arbetar professionellt med konflikter på arbetsplatser: organisationskonsulter i fristående företag och vid företagshälsor, samt personalspecialister. Boken är indelad i tre delar. Den första delen, Utgångspunkter, ger läsaren en omfattande genomgång av de begrepp och dimensioner som behövs för att se och förstå […]

  • Beställ bokerbjudande

  • Vill du bli kontaktad om våra bokerbjudanden?

  • Vad tycker andra om Vulkan?