A Guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) Sjätte utgåvan (svensk utgåva) av WSP Sverige AB

994 SEK
I lager
ISBN : 9789188883865
Publisher :
Språk : Svenska

Av projektledare, för projektledare

Om PMBOK Guide
År 1983 samlades en grupp volontärer från Project Management Institute (PMI®) med det banbrytande syftet att skapa en samlad kunskapsbas för projektledning. Genom denna insats utvecklades senare den globala standarden för projektledning; A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide). Även om organisationer och verksamheter har förändrats avsevärt de senaste årtionden, kvarstår det faktum att god projektledningspraxis är en av de mest avgörande faktorerna för framgångsrika verksamhetsresultat. Detta adderar värde, avancerade strategier samt ökar en verksamhets konkurrensfördelar.

Idag är PMBOK Guide allmänt erkänd som en heltäckande vägledning för god projektledningspraxis. Varför? För att den är unikt utvecklad av projektledare, för projektledare. Ett kärnteam av 100 globala utövare/volontärer bidrar till framtagandet av varje version av PMBOK® Guide. I utkastsfasen är
PMBOK Guide öppen för publik granskning där kärnteamet granskar och hanterar samtliga kommentarer. Över 8500 kommentarer erhölls vid framtagandet av den sjätte utgåvan av PMBOK Guides, vilket gör den till en betydande produkt från projektledningsnätverket samt ett essentiellt verktyg för alla projektledare.

Om den sjätte utgåvan
Genom den sjätte utgåvan innehåller PMBOK Guide nu för första gången vägledning i tillämpningen av god projektledningspraxis i agila eller adaptiva projektmiljöer. Adderandet av denna kunskap gör boken till en av de starkaste och mest mångsidiga kunskapskällorna för dagens projektledare.

Varje sektion (kunskapsområde) i guiden innehåller nu fyra inledande avsnitt; Nyckelkoncept, trender och ny praxis, överväganden vid projektanpassning samt överväganden för agila/adaptiva miljöer.

I den sjätte utgåvan läggs större vikt vid den strategiska och affärsinriktade aspekten av projektledning, med en diskussion kring projektledningsrelaterade affärsdokument i de tre första kapitlen. Ett nytt avsnitt om projektledarrollen har inkluderats, där PMI Talent Triangle och de förmågor som krävs för att göra projektledare mer konkurrenskraftiga diskuteras - tekniska, ledarskapsrelaterade samt strategiska och affärsmässiga. Slutligen finner du ett appendix om agila/adaptiva projektmiljöer.

ISBN : 9789188883865
Format : 215.00 X 297.00
Publisher :
Språk : Svenska
Sidor. : 794
Utgivningsdatum : 2018/11/06
Författare : WSP Sverige AB,Project Management Institute
Write Your Own Review
Du recenserar:A Guide to the project management body of knowledge (PMBOK Guide) Sjätte utgåvan (svensk utgåva) av WSP Sverige AB
Your Rating