Anarkistisk bokföring. Redovisningsprinciper i en deltagarekonomi av Anders Sandström

148 SEK
I lager
ISBN : 9789163909832
Publisher : Parecon Sverige
Språk : Svenska

Vilka krav ställs på ekonomisk information i en ekonomi som organiseras kring gemensamt ägande av våra produktiva resurser och en decentraliserad demokratisk planeringsprocess?

Med utgångspunkt i den deltagarekonomiska modellen utforskar boken hur bokföring och redovisningsprinciper skulle kunna utformas i en ekonomi baserad på självförvaltning, rättvisa och samarbete i stället för som i dag på girighet och konkurrens. Den undersöker vilken information och vilka ekonomiska transaktioner som behöver bokföras och följas upp för att skapa bra förutsättningar för demokratiskt deltagande och effektivt beslutsfattande.

Anders Sandström är civilekonom med examen från Uppsala universitet. Han är en av grundarna av Parecon Sverige, en organisation som arbetar för ökad kunskap om den deltagarekonomiska modellen.

ISBN : 9789163909832
Publisher : Parecon Sverige
Språk : Svenska
Sidor. : 194
Utgivningsdatum : 2016/04/29
Författare : Anders Sandström
Write Your Own Review
Du recenserar:Anarkistisk bokföring. Redovisningsprinciper i en deltagarekonomi av Anders Sandström
Your Rating