Att bilda ett samhälle : texter kring mångkultur och folkbildning av Lisbeth Eriksson

139 SEK
I lager
ISBN : 9789163385575
Språk : Svenska

Den etniska mångfalden i Sverige beskrivs oftast som värdefull och berikande. Samtidigt ställs samhället i detta sammanhang inför en rad utmaningar inte minst inom utbildningens och folkbildningens område. Folkbildningen såväl som andra institutioner i samhället har ett uppdrag att verka för ett integrerat samhälle. I en situation där individer och grupper riskerar att hamna utanför möjligheten att påverka sina egna villkor och samhällets utveckling är folkbildningen av central betydelse inte minst vad gäller möjlighet till insikt och förståelse. Folkbildning som mobiliserande kraft för grupper som står vid sidan om blir en angelägen uppgift.Föreningen för folkbildningsforskning har som en av sina bärande verksamhetsformer att arrangera seminarier kring ämnen och teman av relevans för forskning om och verksamhet inom folkbildningen och med deltagande från såväl forskning som verksamhetsfältet. Vi har därför sett det som en uppgift att bidra till fortsatt kunskapsspridning och diskussion inom det område som rör mångfald och integration. Skriften utgör en tillbakablickande sammanfattning, fördjupning och utveckling av innehållet i en serie om tre årligen återkommande tvådagarsseminarier kring mångkultur och folkbildning med medverkan och deltagande av såväl forskare och folkbildningsverksamma.

ISBN : 9789163385575
Format : 148.00 X 210.00
Språk : Svenska
Sidor. : 146
Utgivningsdatum : 2011/05/18
Författare : Lisbeth Eriksson
Write Your Own Review
Du recenserar:Att bilda ett samhälle : texter kring mångkultur och folkbildning av Lisbeth Eriksson
Your Rating