Begrepp - Definitioner - Terminologi

En grundläggande förutsättning för allt samarbete är att de som kommunicerar förstår varandra, vilket måste grunda sig på att det råder koncensus om betydelsen av de ord och den terminologi som används. Annorlunda uttryckt – man måste förstå varandra för att nå resultat och undvika felaktigheter.

Denna bok förmedlar grunderna i terminologiarbete - hur man analyserar, definierar och namnsätter begrepp, syftande till att skapa en termdatabas för en verksamhet eller ett fackområde.

Stor vikt läggs vid grafiska begreppsmodeller som underlättar analys av begrepp och skapar förutsättningar för samarbete och en kreativ process.

Boken är praktiskt inriktad och innehåller många exempel och övningar.

260 SEK
I lager
ISBN : 9789189462649
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska

En grundläggande förutsättning för allt samarbete är att de som kommunicerar förstår varandra, vilket måste grunda sig på att det råder koncensus om betydelsen av de ord och den terminologi som används. Annorlunda uttryckt – man måste förstå varandra för att nå resultat och undvika felaktigheter.

Denna bok förmedlar grunderna i terminologiarbete - hur man analyserar, definierar och namnsätter begrepp, syftande till att skapa en termdatabas för en verksamhet eller ett fackområde.

Stor vikt läggs vid grafiska begreppsmodeller som underlättar analys av begrepp och skapar förutsättningar för samarbete och en kreativ process.

Boken är praktiskt inriktad och innehåller många exempel och övningar.

Teorin grundar sig på två standarder:
— ISO 704. Terminologiarbete – Principer och metoder.
— UML – Unified Modeling Language.

INNEHÅLL
— Grundstenarna vid begreppsanalys och terminologiarbete
referent, begrepp, kännetecken, definition, term.
— Begreppsmodeller med begrepp och olika typer av relationer dem mellan
underlättar processen: finna begrepp, analysera dem, relatera dem till varandra och landa i korrekta definitioner.
— Termdatabas
— Användning och förvaltning av termdatabasen

PETER HÖKENHAMMAR är doktor i systemvetenskap och har verkat inom IT, verksamhetsanalys och kravhantering.

ISBN : 9789189462649
Format : 170.00 X 240.00
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska
Sidor. : 122
Utgivningsdatum : 2022/04/12
Författare : Peter Hökenhammar
Write Your Own Review
Du recenserar:Begrepp - Definitioner - Terminologi
Your Rating