Blekingesägner

220 SEK
I lager
ISBN : 9789163164637
Publisher : Nomen
Språk : Svenska
Syftet med denna samling är att göra Blekinges folksägner mer tillgängliga för en bredare publik. Många av historierna är hämtade ur äldre och mindre skrifter som både kan vara svåra att få tag på, och som ofta, när man väl hittar dem, befinner sig i ett ytterst skröpligt skick. Ännu fler av sägnerna har vanligen sin viloplats i Lunds folklivsarkiv. En handfull av denna boks innehåll har kommit till oss via den traditionella berättartraditionen. Vi har själva ingen etnologisk utbildning – något som vi lärt oss är mycket viktigt att påpeka- men vi kommer bägge från familjer med starka berättartraditioner. Min (Richards) farmors farbror, t ex, hävdade livet ut att han var av äkta trollblod. Denna bok är inget akademiskt verk och ska heller inte användas som ett sådant.Vi har velat återberätta denna kulturskatt med modernt språk, men utan att för den sakens skull förminska innehållets slagkraft.Har vi därför kunnat presentera berättelserna på ett underhållande sätt har vi i stort sett lyckats med vår uppgift. Sedan är det upp till Er, läsare, att fortsätta hålla sägnerna levande och rädda dem från glömskans förintelse, ty de är en av de viktigaste pelarna i vårt kulturarv.Daniel Johannisson och Richard Svensson.
ISBN : 9789163164637
Format : 210.00 X 297.00
Publisher : Nomen
Språk : Svenska
Sidor. : 156
Utgivningsdatum : 2004/01/01
Författare : Richard Svensson
Write Your Own Review
Du recenserar:Blekingesägner
Your Rating