Berätta om din bok!
Boken är uppbyggd som en 40 dagars lektion i
Relationsbyggande. Här får läsaren en uppgift om dagen,
Varje uppgift kan tyckas liten, men det kan vara svårt nog.
Min tanke är att dessa små dags uppgifter ska skänka läsaren en insikt om sitt egna värde och sin egna handling.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Detta är tankar och funderingar som vuxit fram under
Kanske 15-20 år. Efter att jag förlorat min fru och en dotter i en trafikolycka 2008 växte insikten om en förändring.
Allt för ofta går vi runt och mår dåligt p.ga vad andra tycker, eller rättare sagt, vad vi tror att andra tycker.
Genom att praktisera dessa tankar har jag kunnat formulera de så att även andra kan ta del av dom.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Hela mitt liv och vardag är inspirerande. Att betrakta andra människor med avslappnade ögon skapar en inspiration
Och en vilja att vilja skapa en bättre tillvaro. När jag finner något som jag tycker är fel eller anser behöver diskuteras, så kan jag ju inte vara ensam om detta! Kan jag, genom mitt skrivande, inspirera andra människor till förändring så är jag nöjd.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Alla i min omgivning stöttade mig i processen, de väntade bara på att boken skulle komma.
Skriver du på något nytt nu?
Just nu ligger det två böcker i datorn. Den ena är en kriminal roman, som säkert kommer att ta son tid. Den andra är en ny motivations bok och självhjälpsbok.
Har du tips  eller råd till andra som vill skriva en bok?
Börja skriva!! Låt andra läsa, lyssna på vad andra tycker och ta det till dig! För den sakens skull ska du inte låta andra bestämma vad eller om du ska skriva. Gå en kurs i skrivande och berättande. Det finns bra, gratis skriv övningar på nätet.

Varför ska man läsa din bok?
Om man har en tanke på att man vill något mer av livet än att bara göra det vanliga. Om du tycker om utmaningar så kan du ta denna som en vardags utmaning.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag har fullt upp med att leva. Jag engagerar mig i många olika projekt, både egna men även andras. Jag målar, sjunger och skriver musik. Föreläser, inspirerar och skapar kreativa relationer mellan människor.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
De som känner att de är redo för en djupare insikt och de som har en vilja att förändra sin och sina medmänniskors relationer.