6 tips för att bli en bättre författare.

Tips nr 5. Med tiden, försök skriv mindre, inte mer

Nu har det kommit till redigering av din text. En sak som är viktigt
när det gäller bra skrivande är redigering av texten. När man skriver
så tar redigeringen minst lika stor del som själva skrivandet.

Att ha någon annan som läser din text kan vara till stor hjälp vid det
här stadiet, det kan även vara till hjälp att läsa din egen text högt
för dig själv.

Det viktigaste du ska lära dig är att du måste dra dig tillbaka från
skrivarprocessen och gå in i redigerarrollen. Se ditt utkast så
objektivt du bara kan, medan du frågar dig huruvida det tillför något
och huruvida du använt det kortaste, enklaste ord du kan.

Regeln är oftast: Om en mening, hur bra den än är, inte belyser ditt
ämne i ett nytt och användbart sätt, radera det.