En uppmaning till kamp mot våld

Läs gärna Raimo Pesonens bok "Aktion Omega"

https://www.vulkanmedia.se/butik/samhalle-politik-och-debatt/aktion-omega-av-raimo-pesonen/