Berätta om din bok!

Alkofällan är en unik bok då den tydligt går igenom steg för steg hur man kan ta kontroll över sitt drickande, men också för att den innehåller tiotals konkreta tips på hur man i vardagen kan förändra sitt beteende.

Tanken med boken var att skapa en lättläst och lättöverskådlig bok som verkligen konkret ger tips på beteendeförändringar kopplat till alkoholkonsumtion, utan att bli dömande eller nödvändigtvis förespråka total avhållsamhet. Jag tycker också att en ”självhjälpsbok” skall vara lätt att ta till sig, inte vara för omfattande och inte bli alltför teoretisk.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

När jag började arbeta i en verksamhet inriktad på beroendebehandling började jag samla på mig konkreta tips från olika håll för att kunna ge råd till mina klienter. Sakta växte tipsen till sig och ju mer jag byggde på min ”tips- och metodbas” desto tydligare blev det att materialet kan bli en bok. Samtidigt letade jag efter svensk litteratur kring kontrollerat drickande för att ge till mina klienter men det fanns ingen sådan bok på den svenska marknaden.

Skriver du på något nytt nu?

Ja faktiskt. Jag just börjat på en ny bok kring hur man kan kontrollera sin ilska, ett tema som jag tycker är väldigt roligt att jobba med som samtalsterapeut och som tillsammans med kontrollerat drickande har blivit lite av min behandlingsspecialitet.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Alla bär vi på tankar som ”jag kan inte”, ”jag skriver inte tillräckligt bra ” och så vidare. Strunta i tankarna och skriv på bara. Samtidigt är det bra att inte få hybris och inse att det finns personer som är experter på böcker och som kan ge dig bra tips och råd. Tveka inte att ta hjälp av professionella lektörer och redaktörer när manuset börjar bli klart.

Varför ska man läsa din bok?

Förutom det självklart centrala i att den lär dig hur du kan ta kontroll över din alkoholkonsumtion, så är boken inte dömande eller förespråkar nödvändigtvis total avhållsamhet från alkohol. Jag tror att man kan ha stor nytta av boken, även om man inte är en högkonsument av alkohol.

Vad gör du när du inte skriver?

Arbetar som samtalsterapeut med KBT inriktning samt som konsult inom ledarskap och organisationsbeteenden.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Man räknar med att ungefär 1 miljon svenskar konsumerar alkohol på ett sätt som är skadligt. Jag tror att boken kan vara till stor nytta för en majoritet av dessa.

 Köp boken här!