Berätta om din bok!

Boken handlar om hur pedagoger genom att växla över från ett problemfokuserat bemötande till ett lösningsfokuserat blir mer framgångsrika i sina relationer till barn med ADHD.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Skrivandet på boken började när jag hade en tjänst som specialpedagog på Barn- och ungdomshabiliteringen med utredning, utbildning och konsultation. Jag arbetade då med insatser riktatde till familjer, barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det som inspirerar mig till att skriva är viljan att föra min kunskap vidare och att ge människor verktyg att bli mer framgångsrika i sina relationer och således må bättre själva. Det som är får mig att vilja skriva är att jag önskar att skolsituationen för barn med ADHD ska kunna förändras till det bättre. Att dessa barn får ett bemötande utifrån sina förutsättningar.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Min omgivning har enbart sett positivt på mitt författarskap och anser att boken kommer att kunna hjälpa andra som möter barn och ungdomar med ADHD.

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver just nu på en bok om ”Lösningsfokuserat föräldraskap – Barn gör som vi gör och säger som vi säger!” som jag hoppas kunna ge ut under 2015.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Som tips till andra som önskar skriva en bok är mitt råd att de ska skriva om något som de brinner för. Då kommer också motivationen.

Varför ska man läsa din bok?

Är man som pedagog intresserad av att förändra sitt eget beteendemönster och ser att det är den miljö som man själv erbjuder barnet som är det avgörande är min bok ett stöd i den riktningen.

Vad gör du när du inte skriver?

När jag inte skriver arbetar jag som egen företagare i SpecialpedagogTeamet där jag föreläser, handleder och konsulterar i frågor som rör främst ADHD och autism. Jag har även en deltidstjänst som förskolechef, vilket är mycket inspirerande.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag önskar att denna bok ska läsas av alla som möter barn och ungdomar med ADHD.

 Köp boken här!