Berätta om din bok!
Min bok handlar om en ung svensk kvinna som kastar sig ut i ett äventyr genom att flytta in till en mauretansk man som bor på Lanzarote. Förälskelsen och törsten efter något nytt och spännande förblindar henne och hon ser inte alla problemen som radar upp sig längsmed hennes tid på ön. Det finns mycket vackert i boken men hennes erfarenhet mynnar ut i ett helvete när hon upptäcker vem den mauretanske mannen egentligen är. Hon blir utsatt för psykologisk kvinnomisshandel och får lära sig att på 90-talet i Spanien finns det inga resurser, hjälp eller skydd att få från myndigheterna.
Kvinnan kommer till Lanzarote naiv och okunnig och får lära sig genom den hårda skolan att livet är inte en dans på rosor. Hon reflekterar själv över vad erfarenheten lärt henne och hur den gjort henne till den hon är idag.

Hur kom boken till?
Den kom till genom en stor mix av några egna upplevelser, intresset för feministiska rörelsen och kvinnomisshandeln i Spanien och den spanska kulturens fortfarande föråldrade sätt att se på kvinnans roll i familjen och samhället. Samtidigt lärde jag känna flera kvinnor som tagit sig ur relationer med kvinnomisshandel och speciellt intresserade jag mig för den psykiska misshandeln, som är så svår att upptäcka, förklara, få empati för och hjälp från utomstående. Många av dessa kvinnor blev inte trodda och betraktades som hysteriska och lögnare. Jag förfärades över hur ensamma dessa kvinnor kände sig och det spanska samhället hade på 90-talet inte några resurser för att hjälpa dem.
Idag är detta ett stor diskussionsämne – och mycket har förbättrats - men fortfarande dör i Spanien över 50 kvinnor per år i händerna på obalanserade män och ingenting görs för att ändra dessa mäns beteende. Istället anklagar man kvinnan för att hon inte reagerat eller för att hon överdrivit. Över 1.000 kvinnor har dött sedan 2003. Trots detta påstår ultrahögern i Spanien att lagar som stiftats för att skydda kvinnor från obalanserade män inte är korrekta och bör tas bort. Det finns fortfarande mycket jobb att göra innan något som liknar jämställdhet mellan könen uppstår i Spanien.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Det var en totalt färdig ide, men historien ändrades en del. Jag valde att använda andra typer av karaktärer och personer för att få fram mitt budskap och själva formatet växte fram under skrivprocessen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag tror jag har skrivit sedan jag fick vetskapen att bokstäver skapar ord och ord skapar fraser och fraser skapar berättelser och innehåll. Jag älskade att skriva berättelser och vid uppsatsskrivningarna i skolan satt jag alltid tills klockan ringde och var alltid tvungen att skriva ”fortsättning följer…” för det fanns inte tid för att all min fantasi skulle hinna bli präntad på pappren framför mig.
Jag fascineras alltid över vad bokstäver och ord kan förmedla och hur vackert det är att läsa något som en annan person haft i sitt huvud. Jag går alltid in i bokhandeln respektfull och fascinerad, nästan mer än när jag går in i en kyrka, för blotta tanken över hur mycket berättelser, liv,
händelser och tankar som finns bakom bokryggarna får mig alltid att lite tappa andan. Att jag nu ska vara en del av dessa författare, som jag alltid kommer att respektera, är mer än överväldigande.

Skriver du på något nytt nu?
Ja, jag har börjat skriva på min andra bok, vars tema inte har någonting med den här boken att göra. Den handlar om två systrar under 30-60-talet i Norge varav en av dem insjuknade i polio och blev invalid.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Att skriva en bok och publicera den har för mig alltid varit en av mina största drömmar och känslan att en dröm går i uppfyllelse är obeskrivlig. Om det också är din dröm, gör det! Bara låt det flyta, skriv av dig och tänk inte så mycket. Det finns sedan gott om tid till korrigeringar, reflexioner, rättningar och synpunkter. Följ din dröm och bara skriv!

Varför ska man läsa din bok?
Denna fråga är svår att svara på, för utbudet är så enormt och orsaken till varför människor läser är så individuellt och personligt. Jag läser för att jag söker kunskap, är nyfiken och fylls alltid av en slags tillsikt om något nytt när jag läst färdigt en bok. Varför ska man läsa min bok? Ja… om man är intresserad av hur det kan vara att leva utanför Sverige och upptäcka andra kulturer, att gå ut ur sin bekvämlighetszon och om man förfaras över hur många kvinnor som blir fysiskt och psykiskt misshandlade av sina män eller ex-män, så är det här en bok som kan vara intressant.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag driver två företag i Barcelona - ett turistföretag som hyr ut och förvaltar turistlägenheter och andra fastigheter i stan och ett konsultföretag som hjälper utlänningar att köpa fastighet i Spanien. Jag spelar också så mycket tennis som jag kan och hinner, en fantastisk sport som man kan hålla på med tills man ”trillar av pinnen”, vilket jag hoppas att jag gör på tennisbanan.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Jag vill nog att alla läser min bok.