Intervju om fantasy - Gabriella Kjeilen och Annah Nozlin