Berätta om din bok!
Återupprättelse är en fiktiv framtidsthriller om en storhetsvansinnig rysk president, med ambitionen att återupprätta Rysslands politiska prestige och ära. Handlingen varvas med paralleller från den rysk/sovjetska historien. Bokens manus skrevs mellan 2005 – 2010.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Bokens grundidé är helt igenom min egen och uppkom redan för 15 år sedan. Därefter har idén vuxit i omfång och detaljer under själva skrivprocessen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Har alltid tyckt om att läsa, speciellt litteratur med historiskt/politiskt innehåll. Växte nämligen upp med mycket böcker hemma då båda mina föräldrar läste mycket och ofta. Och deras föräldrar i sin tur likaså. Läsning har med andra ord varit en naturlig del under hela min uppväxttid. Därifrån är inte steget att själv fatta pennan speciellt långt.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Övervägande positivt. En del mer andra mindre överraskade. Min barndomskamrat från högstadiet och gymnasieskolan, verkade dock glädjande nog inte särskilt överraskad utav nyheten. Snarare som om han förväntat sig denna möjlighet.

Skriver du på något nytt nu?
Inte för närvarande. Men har väldigt långt framskridna planer på en ny bok, som jag planerar börja skriva på efter årsskiftet.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Tveka inte om du tror dig ha en bra idé. Tro på dig själv och låt dig inte avhållas eller nedslås enbart på grund utav andras negativa åsikter angående det du skrivit. Det kommer alltid att finnas någon som är missnöjd med det du åstadkommit.

Varför ska man läsa din bok?
Bl  a därför att ”Återupprättelse” skildrar en historisk/utrikespolitisk tänkbar framtid, som redan i nutid alltmera återspeglas i vårt närområde.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla de läsare som är intresserade utav historia i allmänhet och rysk/sovjetisk historia i synnerhet. Fast även andra kan säkerligen finna något intressant med boken med anledning av den –har det visat sig-  i mångt och mycket aktuella storyn.

Köp boken här!