Att älska en vuxen människa: Användbara tankar och färdigheter. Billy Larsson

Berätta om din bok!

Det är en bok som tar ett nytt grepp om vad kärlek är genom att beskriva kärlek som en kombination av grundkänslorna glädje och intresse, riktade mot en människa som man har en hög värdering av. Med det som grund tycker jag att jag kan ge en bättre förståelse än tidigare böcker i ämnet, beträffande hur en välfungerande kärleksrelation bör fungera.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Bakgrunden till boken är två saker. Dels att jag läste en forskningsöversikt som utmynnade i slutsatsen att det är en missuppfattning att tro att man behöver älska sig själv för att kunna älska någon annan. Dels har jag hunnit bli 60 år, och vill summera upp vad jag själv lärt mig om detta område. Både privat och som psykolog.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag publicerade mig första gången offentligt som 13-åring, så jag har skrivit hela mitt liv. Syftet har alltid varit att påverka något. Men nu, när jag blivit äldre och börjat publicera böcker, då vill jag både påverka och summera upp teman som varit viktiga för mig under livet.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

De som känner mig väl är inte överraskade, de som inte känner mig så väl är klart överraskade.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har just nu skrivit klart en bok om psykologi och globala miljöproblem. Nu har jag börjat skriva en bok om min syn på psykoterapi.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Det är viktigt att se till att man får ett par andra läsare en bit in i skrivandet, för de kan komma med infallsvinklar man själv inte tänkt på. Och se till att tidigt i texten få med något som kan locka läsaren till läsning. På det viset finns det en likhet mellan facklitteratur och skönlitteratur. Man måste försöka fånga sin läsare nästan med en gång.

Varför ska man läsa din bok?

För att den kan vara praktiskt användbar, i synnerhet för den som har svårt att skapa en vuxen kärleksrelation, på grund av en negativ syn på sig själv. För boken innebär att man får ta del av en rätt genomarbetad uppfattning om kärlek, som leder till förståelse av hur man kan åstadkomma förbättringar i det egna livet

Vad gör du när du inte skriver?

Jag lever ett ganska lugnt liv där jag arbetar ett par dagar i veckan som psykoterapeut, föreläsare och handledare. Helgerna ägnar jag åt min flickvän Lotta. Men jag har också ett stort engagemang i hanteringen av de globala miljöproblemen. Där ser det inte särskilt ljust ut, tycker jag.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Allra helst vill jag att boken blir läst av de som tycker sig ha svårt att utveckla en   bra kärleksrelation och söker användbar kunskap på området, så boken kan bidra till att förbättra människors liv.