Tips från "Gör din egen bok – Skriv som ett proffs" av Lennart Guldbrandsson

Det tomma pappret kan vara en svår motståndare. Hur övervinner man det? Lösningen kan låta lite konstig: börja aldrig med ett tomt papper! Sätt dig inte ner för att skriva innan du har en idé eller fler. Börja med att skriva ner idén och dina tankar kring den, innan du skriver ett enda välformulerat ord. Då kommer idén att bära ditt skrivande framåt.

Tillfälliga svårigheter att skriva är ganska vanliga. Därför finns det många husmorstips om hur man botar skrivkramp. Många tänker inte på att skrivkramp kan vara olika saker. Därför finns det inga botemedel som fungerar jämt. Anpassa ditt beteende efter vilken (eller vilka) av de här skrivkrampstyperna du har:

* Uppskjutning – när du flyr från skrivandet. Ta reda på varför du flyr genom att skriva ner dina tankar om det (börja med att skriva ner att du flyr från att skriva). Dina känslor är antagligen inte särskilt djupa. Du flyr för att skydda dig på något sätt. Jobba på att ta bort hindret.

* Brist på tid – när du inte hinner skriva. Du kommer inte hinna allt här i världen. Du måste prioritera. Gör färre saker. Ta bort sånt som hindrar dig från att skriva. Vad är du beredd att offra?

* Brist på inspiration – när du inte har flow. Ta av dig den romantiska Goethe-kappan och undersök hur de författare som får betalt för att skriva gör. Skriv ”dåliga förstaversioner” som du kan arbeta vidare med. Arbeta nära eller tillsammans med andra författare.

* Problem i en text – när man skriver in sig i ett hörn. Skriv ner problemet (”jag vet inte hur jag ska få till klimaxen”) och dina funderingar. Gör en temporär lösning. Även om du vet att den inte löser alla problem, så kan du i alla fall fortsätta. Möjligen finns lösningen längre fram i processen. Fråga någon annan, för ibland kan bara det att du tvingas förklara problemet för en utomstående vara tillräckligt – eller så ifrågasätter den personen något som du tagit för givet. Gå tillbaka till grundreglerna för hur man skriver, till exempel ”det magiska tretalet” eller de speciella reglerna för hur man skriver din genre. Våga tänka det otänkbara, som att en av dina rollfigurer dör eller blir arbetslös. Gör research – jag garanterar att andra har löst problemet innan dig. I nödfall: dölj problemet så gott du kan.

* För stort projekt – när bördan av en ny teori eller nya fakta blir för stor. Dela upp arbetsuppgiften. Eller skapa ett nytt projekt.

* Trötthet – när kroppen inte orkar med. Ta ledigt. Det är okej. Ladda batterierna med något helt annat. Gå inte tillbaka förrän du har nya intryck.

* Yttre faktorer – när omvärlden påverkar skrivandet, till exempel vid en anhörigs död. Ta ledigt, så att du inte börjar förknippa skrivandet med något negativt. Håll isär eventuell bearbetning av situationen och ditt vanliga skrivande.

* Dålig självkänsla – när du ser ner på dig själv. Red ut det med papper och penna (eller en vän!). Skyddar du dig själv? Välj mellan att skydda dig själv och att skriva.

* Brist på motivation – när du inte är intresserad av ämnet. Knyt an ämnet till något som du är intresserad av. Använd den tiden till att ta reda på varför någon annan skulle vara intresserad. Eller avsäg dig arbetet. Det finns säkert andra som är bättre lämpade. Livet är kort. (Å andra sidan får du se upp så att det inte bara är ett sätt att slippa ifrån jobbet för att du har stött på ett problem i texten.)