Tips från "Gör din egen bok – Skriv som ett proffs" av Lennart Guldbrandsson

Få myter är så skadliga för nya författare som den om inspiration. Givetvis får man skriva för att man har lust. Det jag vänder mig mot är tron att det man skrivit har tillkommit i en snilleblixt och därför inte får ändras. Bearbetningar och omskrivningar är en så stor del av skrivprocessen att det är lika bra att vänja sig direkt. Professor Max Van Manen är en av många som har sagt: ”Att skriva är att skriva om”. OBS! Att man skriver om är inte ett tecken på att man är en dålig författare. Det är snarare tvärtom: bra texter är i regel omskrivna både fem och sexton gånger.

Man skriver om på order av andra, på inrådan av andra eller för att man själv kommer på något bättre. Ibland skriver man till och med om för att man själv blivit trött på den förra versionen. En text blir aldrig klar. Den kan alltid bli bättre: kortare, tajtare, roligare, mer välresearchad.

Någon gång måste man sätta punkt och lämna den ifrån sig. Lär dig att se fram emot den stunden. Fokusera på vilken insats du har gjort, snarare än på vad som händer härnäst, för även om det är roligt att få feedback (faktiskt!), så dröjer det oftast lite innan feedbacken kommer. Den inre tillfredsställelsen blir ibland också den enda.

Oftast handlar omskrivningar om att först stryka, d.v.s. ta bort text som man har skrivit, snarare än att lägga till. De flesta förstaversioner är för långa och pratiga. Därefter kan man lägga till andra, bättre saker.

Omskrivningar har ytterligare en funktion; i de flesta fall upptäcker man inte textens fulla potential förrän andra eller tredje omskrivningen. Det är då man kan knyta ihop alla lösa trådar, fixa till småproblem och putsa på formuleringar.

Att leka med textens uppbyggnad och formulering är inte bara bra ur kvalitetssynpunkt utan också väldigt roligt. Det ger samma sorts tillfredsställelse som att lägga pussel, lösa korsord eller stoppa in all mat man har handlat i kylskåpet. Förutom att det är skönt rent intellektuellt, så minskar omskrivningar också pressen på varje ord man skriver. Man får flera chanser att göra rätt. Det blir därmed lättare att slippa skrivkramp.

Odla en atmosfär där det förväntas att du skriver om saker, gärna flera gånger. Döp exempelvis dina dokument till ”Titel version 1”, så att du förbereder dig själv mentalt på att skapa flera versioner.