Att skapa snygga sidor på skärmen när du skriver i word är oftast i onödan och ställer till det för redigeringsverktyget. I den färdiga boken blir det nämligen annan radlängd, radavstånd, typsnitt o.s.v. än i manuskriptet vilket skapar extrajobb senare i processen då till exempel avstavningar inte ser särskilt vackert ut om de hamnar mitt på raden. Nedan följer tre tips att tänka på när du skriver din bok!

  • Gör inga avstavningar
  • Gör inte tabeller eller uppställningar med mellanslag, använd tab-tangenten istället
  • Skriv aldrig exempelvis "..som det går att se på denna bild" eftersom att det inte är säkert att texten och bilden hamnar på samma sida, skriv istället "...som figur 8 visar"