Berätta om din bok!

Vi har skrivit en bok med tips och tankar om klassföreståndarskap.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Vi startade med att skriva ner våra erfarenheter, vad vi gjort, hur vi löst olika problem som vi stött på och hur vi jobbat tillsammans som klassföreståndare för egen räkning. Summerade och dokumenterade det som vi tyckt har gått bra och hjälpt oss under våra år som klassföreståndare. Under den skrivprocessen kom vi på att våra erfarenheter kunde bli en bok med tips och råd till nyblivna lärare eller till dem som redan är klassföreståndare.

Ytterligare en anledning för oss att skriva denna bok är att under vår utbildning och även i dagens lärarutbildning är det väldigt lite undervisning om rollen som klassföreståndare och många känner sig osäkra i den rollen. Dessutom saknas det liknande böcker i handeln.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det som inspirerat oss är att kunna dela med sig av erfarenheter till andra. Att våra idéer kan vara någon till hjälp i vardagen, ett stöd till att klara av jobbet.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Positiva till att vi vill prova något nytt och att det ska bli intressant att läsa.

Skriver du på något nytt nu?

Nej, inte just nu men vi har planer på att skriva fler böcker.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Gör det och var medveten om att det tar tid! Det är utvecklande av dig som person. Våga prova!

Varför ska man läsa din bok?

Genom att läsa vår bok får de intresserade en inblick i en klassföreståndares vardag. Vi delar med oss av tips och idéer så att andra slipper uppfinna hjulet igen utan kan lägga sin energi på att utveckla sin klassföreståndarroll.

Tanken är att boken ska vara till hjälp och fri från pekpinnar.

Vad gör du när du inte skriver?

Vi har heltidsjobb som lärare på en 6-9 skola. Ulla undervisar HKK och SO. Pia undervisar i matematik och NO. För övrigt fylls vår vardag med familjeliv.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som är intresserade av att utveckla sig själva och/eller sitt arbetslag.

Köp boken här!