Samuel Brissman gräver guld i USA

Helikopterrånet kommer till USA. Samuel Brissman kommer att översätta sin bok för den utländska marknaden. Kul att vulkanförfattare når långt utanför Sveriges gränser.

http://igg.me/p/593910/x/5445068  @SamuelBrissman