Berätta om din bok

Boken är en spänningsroman som kretsar runt en enskild affärstransaktion, som berör många människoöden samtidigt på flera platser runt jorden. Historien drivs fram av behovet att styra upp obalansen som existerar på planeten mellan människor och djur, rika och fattiga, män och kvinnor och olika religioner, samtidigt som människor letar efter ekonomisk trygghet och mening med livet. Boken handlar om den stora svårigheten att hantera allas behov i harmoni. Lösning letas fram av affärslivets balansräkning, där man ser hur tillgångar och skulder balanserar upp varandra och av vågen, som har ett flertal betydelser: mätinstrument för vikt, vågrörelse, stjärntecken och symbol för rättvisa. Boken har flera dimensioner; historien i sig och vilka tankar den väcker under resans gång, men även de olika karaktärerna och deras historia och hur det kan vara svårt att gilla eller ogilla personerna, eftersom de, precis som alla människor har både gott och ont i sig.

Hur kom boken till?

Jag skrev boken under vår-sommar 2017, då jag fick en paus i livet mellan arbete och studier.
Det var året då jag fyllde 50 år och jag skrev historien som en ”bucket-list” grej, för att ha det gjort. Jag ville helt enkelt testa om jag skulle klara av att skriva en lång historia, då jag tidigare mest skrivit korta berättelser. Jag tänkte att visst kan en ekonom också skriva historier från affärslivet, precis som många poliser och jurister skriver om sina respektive erfarenheter.

Var det en färdig ide´eller växte den fram under skrivprocessen?

Problemet som boken behandlar har funnits i mitt sinne redan länge. Men själva storyn hittade jag på under några dagar av intensivt funderande. Denna del var jätterolig i processen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag har sedan barndomen skickat insändare till tidningar och skrivit om saker som stör mig. Det är oftast lusten att få andra att tänka till och se saker från olika håll.

Skriver du på något nytt nu?

Jag började skriva på en julsaga för nästan två år sedan, men annat kom emellan och den är fortsatt inte klar. Jag skall skriva den färdig under nästa år tror jag. Eller så sparar jag den till pensionen.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Jag tror att skolvärldens tankekartor är väldigt bra att använda när man skissar på sin story. Man ritar fram problem och lösningar och hur de interagerar med varandra för att få fram en spännande historia. Man måste också ha klart för sig vilket budskap man vill sända.

Varför skall man läsa din bok?

Jag tror min bok väcker många motstridiga känslor. Det är svårt med rättvisa på global nivå.
Jag vill utmana folk både när det gäller kön, religion, ursprung och individualism mot det kollektiva tänket. Berättelsen tangerar många aktuella ämnen, som klimatkrisen, läkemedelsbolag, it-attacker.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag är en affärskvinna som jobbat flera år på både privatägda och publika bolag. Jag bor på västkusten, men är född och uppvuxen i Helsingfors.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag önskar att affärsfolk skall läsa den, eftersom hela industrin bär mycket av planetens framtid på sina axlar. Även politiker får gärna läsa boken.