Berätta om din bok! 

Jag ville berätta för mina barnbarn om mitt liv och mina tankar kring tillvaron under min 80-åriga levnad. Men också berätta för andra om ett tillvägagångssätt att göra arbetet möjligt på.

 

Hur kom boken till?

Jag bestämde mig för att under april och maj 2018 i sextio dagar skriva ner vad jag kom att tänka på som ägt rum i mitt liv. Händelser från barndomen, men också från vuxenlivet. Tankar kring stort och smått.  Om människor som betytt mycket, men också om böcker som påverkat mig. Om svårigheter, men också glädjeämnen.

 

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken växte fram under skrivandets gång eftersom jag ville ha en spontan känsla av att jag berättade i nuet och för mina barnbarn.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Livet och tillhörigheten. Allt sammantaget en mängd olika ibland helt disparata saker.

 

Skriver du på något nytt nu?

Lyrik om nattliga ord och om en resa i Japan.

 

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Inte tro att det är möjligt att berätta allt och därför kanske göra som jag. Skriva varje dag under en begränsad tid. Och sedan acceptera att bara delar kommer med, men att det räcker mer än väl.

 

Varför ska man läsa din bok?

För att få inspiration och kanske se att nästan allt trots svårigheter i tillvaron är möjligt.

 

Vad gör du när du inte skriver?

Är med min familj. Fru, barn och barnbarn. Recenserar böcker och läser nästan jämt. Också röst i olika sammanhang.

 

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Kanske framförallt andra som funderar över något att lämna efter sig till de som kommer efter.

 

Rolf Knutsson 2019