Berätta om din bok

I de flesta sammanhang där jag nu under ett ganska långt liv befunnit mig, mestadels i profana miljöer, jaktlag, styrelserum, kaffepauser, vid nära vänners bortgång, och även i glädjefyllda situationer, bröllop, dop till exempel så har förr eller senare frågan dykt upp om min kristna tro, och varför jag tror som jag gör. Och följdfrågorna har ofta varit de i generna nedärvda frågorna varifrån, varför och varthän. När jag berättat, så har jag känt att i de flesta fall, och framför allt på tu man hand, så i grunden så har vi alla ett behov av en tro, som sträcker sig utanför vår nuvarande begreppsvärld.

Hur kom boken till?

Beslutet att skriva boken ”Bäste Max, bra, men du är tvåa på bollen”, tog jag efter att jag läst Max Tegmarks bok ”Vårt matematiska universum, mitt sökande efter den yttersta verkligheten.” Och jag häpnade. Var detta Bibeln 2.0? Jag såg likheter med det som står i Bibeln. Ingen som läst Max bok och Bibeln, kan undgå att se likheterna. Då tänkte jag, att om Max Tegmark, som är professor i fysik vid ett av världens mest prestigefyllda universitet, MIT Massachusetts Insitute of Technology i USA, och har epitetet Världens smartaste svensk, har den tro som han presenterar i sin bok, då ansåg jag att det var min plikt att göra världen uppmärksam på likheterna. Så nu finns det en trilogi, Bibeln, Max bok Vårt matematiska universum, och min bok Bäste Max bra, men du är tvåa på bollen. Min uppmaning är läs och döm. Och om någon vägrar att tro på Bibeln, så läs Max bok, och se hur pusselbitarna faller som snöflingor och lägger sig till rätta i sinnet. Det kan vara första steget till kunskapen om den ”yttersta verkligheten” som många i likhet med Max söker.

Boken vill också sätta ljuset på att det inte är slut bara för att man råkar dö. Det har jag med boken, och med vetenskapens stöd gjort troligt. Anser jag.

Vad gör du när du inte skriver?

När jag inte skriver arbetar jag som styrelseordförande med utvecklingen av IngesonWater som är företaget som tillverkar och säljer min uppfinning MDD2K Titan, som renar havsvatten, och annat vatten från salt, bakterier, virus och andra skadliga partiklar. Jag arbetar också med utveckling av hjälporganisationen Watertobillions, som skall vara med och rädda de enligt FN tusentals barn som varje dag dör på grund av otjänligt vatten