Berätta om din bok

Bastuguiden Arholma - Broken av Tomas Andermo Bastuguiden Arholma - Broken av Tomas Andermo

 

Boken beskriver bastuplatser från ön Arholma utanför Norrtälje i norr till ön Broken utanför Nyköping i söder. Tanken var att göra en guidebok till de många fina skärgårdsbastur som finns på olika öar i skärgården. I början av boken finns en översiktskarta som visar var de olika bastuplatserna ligger.

Många bastur som beskrivs i boken går att nå med turbåt, en del kräver att man har egen båt. Alla bastur som beskrivs i boken har jag provat vid olika tillfällen. Jag har poängbedömt alla bastur enligt skalan 1 – 10, där 10 är högsta betyget. Vid varje bastu har jag gjort en sammanställning i tabellform. Bilder och information till boken har samlats in under åren 2008-2013.

Besök gärna hemsidan www.BASTUGUIDEN.se för fler tips på bastur. Har du tips på nya bastur eller synpunkter på innehållet i boken skicka gärna e-post, kontaktuppgifter finns på hemsidan.

 Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?Började skriva om bastu i olika båttidningar, när jag hade skrivit om ett par stycken så kom ideen om en bok

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag ville skriva denna guidebok så att fler kan få tillgång till olika bastu ute i skärgården.

Den positiva feedback som jag får av människor som jag möter.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Positivt, kul med någon som gör något kreativt

Skriver du på något nytt nu?

Ingen ny bok just nu, jag uppdaterar hemsidan www.Bastuguiden.se

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Det är bara att börja skriva.  Med hjälp av tex. Vulkan ges alla som vill möjlighet att ge ut en bok.

  • Varför ska man läsa din bok?

För att hitta till nya bastuplatser i skärgården och läsa beskrivning om dem.

  • Vad gör du när du inte skriver?

Är tillsammans med min familj Susanne, Theo och Elias. Seglar, åker skridskor och skidor.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som vill hitta till bastuplatser på öar i skärgården.

Köp boken här!