Berätta om din bok!

Romanen är tänkt att utmana läsaren kapitel för kapitel. Är karaktärerna verkligen så som man genom sin intuition uppfattar dem? Det kan som det står i boken ”leda helt fel i bedömningen … eftersom den typen av vägledning saknar både karta och kompass.” Uppfattningen om huvudkaraktären Klaus Dorf kanske inte leder till en sådan felnavigering. Eller gör den det?

Hur kom boken till?

Efter att ha skrivit läromedel för grundskola och gymnasium i drygt 20 år och senare även skönlitteratur för barn ville jag prova på att skriva för vuxna.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag hade en grundidé till ett manus. Då själva skrivandet tog sin början kom mina karaktärer mer och mer att bli medförfattare till att förvandla min idé till ett färdigt manus.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det är en oerhört spännande aktivitet där författarskapets tre hållpunkter i hög grad bidrar till detta: Hur kommer jag att känna då sista punkten är satt? Hur kommer lektören att bedöma mitt manus? Hur kommer läsarna att reagera? Om de tre hållpunkterna uppvisar en positiv samstämmighet kommer detta att inspirera mig att vilja skriva.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har precis påbörjat fjärde och sista delen i serien Mysterierna i Lerholm som fått titeln Den lila medaljongen. Böckerna hör till genren magisk realism och har som målgrupp barn 9 – 12 år. Lerholmsseriens tre första delar har titlarna Den blå boken, Den gamla garderoben och Hästpojken.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Om du vill skriva verklighetsförankrat måste det vara baserat på en god research och ett brett kunnande. Vill du skriva fantasy måste det vara trovärdigt.

Varför ska man läsa din bok?

För att få en stunds avkoppling men samtidigt tvingas aktivera tankeverksamheten. Boken möjliggör därmed att läsaren ska kunna förena nöje med nytta.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag arbetade fram till 2019 som lektor i religionsvetenskap. Idag fylls min vardag av allt sådant som tidigare fått stå tillbaka, det är en hel del, samt skrivande i olika former.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag har väl inte tänkt på någon speciell målgrupp. Men kanske att man bör ha en viss livserfarenhet och ett öppet sinne. Och det kan man ju ha redan relativt tidigt i livet.