Berätta om din bok!
Min bok handlar om mina 30 år som friskoleentreprenör. Om hur skolan förändrats i Sverige under dessa år och
hur företagarens villkor förändrats. Jag har startat 7 skolor under dessa år och två av dem har varit mina egna
projekt där jag varit delägare. Rytmus musikgymnasium, med start 1993 och grundskolan Pops Academy med
start 2015 och om dem handlar boken. Båda med kreativ inriktning med ett specifikt fokus på musik.

Hur kom boken till?

Eftersom jag och mina fd kompanjoner på Rytmus var så tidigt ute 1993, dvs direkt när friskolereformen kom, fick
vi vara med om något som få fått möjlighet till. Nämligen att starta upp i en tid då ingen visste hur det skulle gå till.
Vi fick prova oss fram, och i många fall gå på magkänsla när vi fattade våra beslut och skolans uppbyggnad och
utveckling. Vi tog såklart stor hjälp av våra lärare, som ofta visste mer än oss. Men vi lärde oss efterhand och
skolan blev tidigt en stor succé. När jag startade min andra skola för några år sedan var det många som tyckte att
det vara dags för en bok, jag övertalades efter ett tag och nu sitter jag plötsligt med första exemplaret framför mig.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken växte definitivt fram under skrivprocessen. Jag hade samlat på mig många minnen och även lösa
anteckningar från händelser från mina 30 år i skolans värld. Men jag ägnade också mycket tid åt att försöka forma
en dramaturgi. Ett flöde som förhoppningsvis skulle vara intressant för läsaren genom hela boken. Tidsmässigt så
hoppar den fram och tillbaka i tid och det tema jag beskriver för den ena skolan, passar jag på att även belysa för
den andra även om det tidsmässigt skiljer kanske 20 år. Den följer alltså inte någon kronologisk ordning. Det blev
ungefär som en film, där det helt plötsligt kommer upp en skylt som det står ”fem år tidigare” på. Ungefär så
gestaltar sig innehållet.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det är kul att dela med sig av sina erfarenheter. Kanske kan det inspirera andra och våga starta eget och följa
sina drömmar. Det är också ur ett friskoleperspektiv en historisk tid som känns viktig att skildra.

Skriver du på något nytt nu?

Inte just nu. Men min egen bok, nu när den är klar, får mig att börja fundera på om man senare kanske skulle
skiva igen och eventuellt fördjupa sig inom något närliggande område. T.ex. om ledarskap eller kreativitet. Två
områden som jag berör en del i boken och som intresserar mig mycket. Vi får väl se framöver.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Våga testa. Börja gärna spontant, men tänk tidigt ut de långa linjerna. Hur skall berättelsen gestalta sig från pärm
till pärm och vad vill du säga med boken. Och ta gärna hjälp av andra. Läs högt för dem där hemma, då hör du
själv om det finns ett flyt i texten. Lämna ut stycken och kapitel för korrläsning under processens gång till vänner
eller kollegor. Det är lätt att bli hemmablind på sin text.

Varför ska man läsa din bok?

Folk som nu läst den säger att den är både underhållande och informativ. Förutom att jag skildrar hur jag praktiskt
startat mina skolor, finns också många reflektioner kring hur skolan skulle kunna utvecklas utifrån mitt sätt att se
det och med min 30-åriga erfarenhet.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag jobbar som konsult inom utbildning på alla nivåer. Ibland hjälper jag andra att starta skolor och ofta sjunker
jag in i musikens värld vid min flygel på kvällarna. Det var med musiken det började en gång i tiden.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla med intresse för kreativitet, företagande/entreprenörsskap, musikerlivet, svensk nutidshistoria med fokus på
skola och utbildning kopplat till politiken, men även alla som vill förstå vilka drivkrafter som kan finnas i eget
företagande. Även dem som vill höra mina reflektioner om morgondagens skola. En av våra allra viktigaste
samhällsfrågor just nu. Men jag välkomnar såklart alla läsare!