Berätta om din bok!

Fler än 50 000 barn har adopterats från utlandet till Sverige. Boken berättar om varför barn övergavs och om samarbetet med ursprungsländerna för att ge dem adoptivföräldrar.

Den handlar om pionjärarbetet på 1970-talet då adoptioner över landsgränserna var ett så gott som okänt begrepp. Då fanns inga lagar tänkta för internationell adoption.  Misstänksamhet präglade de första åren, Vad skulle vi egentligen ha de ”de värdelösa barnhemsbarnen ” till?

Med tiden uppstod konkurrens om barnen. Korruption, rykten och skandaler har ställt till problem. Men starka engagerade människor världen över kämpade för att föräldralösa barn skulle få en ny familj. Hellre föräldrar i ett annat land än en kärlekslös barnhemsvistelse. Bokens andra del handlar om adoptionsverksamheten i 62 olika länder som barn adopterats ifrån.

Miniberättelser från verkligheten och rikligt med foton utgör en kontrast till den faktaspäckade texten.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Vi hade varit med om att starta de internationella adoptionerna till Sverige och en spännande epok i deras historia. Vi hade haft ett oerhört engagerande och meningsfullt arbete.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Vi ville inte att kunskapen om utvecklingen av de internationella adoptionerna från pionjärarbete till dagens verklighet skulle försvinna med oss. Det fanns så mycket att berätta.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Omgivningen har reagerat med intresse och nyfikenhet.

Skriver du på något nytt nu?

Det är för tidigt att berätta om.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

---

Varför ska man läsa din bok?

Boken är unik. Mycket har skrivits om internationella adoptioner, men ingenting om hur det gick till i utlandet.

Vad gör du när du inte skriver?

---

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Vuxna adopterade och personer som är intresserade av nutidshistoria och sociala frågor.

 

Boken kan köpas här