Hjälp oss! En antologi om den svenska vårdens förfall

BTJ skriver bland annat:

Tolv författare medverkar med var sitt kapitel i boken Hjälp oss! En antologi om den svenska vårdens förfall.  Med olika perspektiv belyses hur orimliga sparkrav och felaktig administration leder till utbrändhet, risk för felbehandling, vårdplatsbrist, långa väntetider och onödigt lidande. Författarna skriver personligt med stark inlevelse och bitvis är kritiken svidande mot okunnighet, maktmissbruk och hot mot modiga sanningssägare. Framställningen är fängslande och lättläst, väl anpassad till en intresserad allmänhet. Det är en bok som berör och manar till engagemang.

Boken hittar du här: https://www.vulkanmedia.se/butik/bocker/hjalp-oss-en-antologi-om-den-svenska-vardens-forfall-av-red-arvin-yarollahi/