Berätta om din bok!

Bulimi-jäveln är en självbiografisk berättelse om mina sex år med ätstörningen bulimi, samt hur jag bemästrade sjukdomen till slut. Boken innehåller även en faktadel, som kan vara till hjälp för anhöriga eller vårdpersonal inom området. Jag har valt att skriva ärligt och rakt om mina upplevelser och inte försköna något. Texten är lättläst och hoppas därav att många läser den.

Hur kom boken till?

Började skriva boken för 10 år sedan efter att jag kände ett starkt behov av att skriva ner mina upplevelse. Tanken var först att skriva ett material som jag kunde låna ut till de som går igenom sjukdomen, att ge dem ett stöd jag inte kände fanns för mig då jag var sjuk. Sedan insåg jag att materialet nog kunde bli till en bok och under åren som gått har jag tyvärr insett att få skriver/berättar öppet om sin tid med just bulimin, och gjorde beslutet att få mitt material ut till bok. För att ge hopp och lite sudda ut skammen som många kopplar ihop med bulimin.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén var att skriva ett material om bulimin som bl.a. de personer jag fungerade som stödperson till kunde ta del av. Att ge dem mina upplevelser. Men senare insåg jag att behovet var större och få har öppet berättat om sina upplevelser med sjukdomen. Att skriva texten var även väldigt terapeutiskt för mig själv, jag levde mig in i skrivande och många nya minnen från tiden kom tillbaka i tankarna. Som att uppleva allt på nytt men från distans.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Att dela min historia som hoppeligen kan hjälpa någon annan i sin kamp, med något jag bemästrat och vet att det finns en väg ut.

Skriver du på något nytt nu?

-

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Gör det! Man behöver inte alltid ha målet att texten ska bli en bok, utan själva skrivande är viktigt och känns bra.

Varför ska man läsa din bok?

Många känner att de vet vad ätstörningar och bulimi är, men speciellt de som inte upplevt dem själv får nog en djupare inblick om hur svårt insnärjande och allvarliga de kan vara genom att läsa min bok. Även de som går igenom en ätstörning bör veta att det finns hopp och en väg ut.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag vuxenstuderar för tillfället och på min fritid umgås jag mest med min fina familj, hemma eller i skärgården. Allt som ofta har jag något renoverings eller inredningsprojekt på gång, och rör även på mig fysiskt. Promenader med hunden, dans, boxning. Jag lyssnar på, eller läser mycket böcker och längtar alltid till sommaren☀️
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
De som vet vad bulimi är, men inte så mycket mera om sjukdomen. De som nu kämpar med sjukdomen. De som finns där nära personen som lider av sjukdomen, vänner, föräldrar, syskon, vårdare.