Berätta om din bok!
Det är en bok som relaterar till experiment och moraliskt tänkande, en ond och en god sida växer fram trots mänskliga misstag.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Boken Centret växte fram ur skrivprocessen och blev till en story.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag hade en period då jag endast skrev och fick sätta upp små ledtrådar som jag sedan följde. Det blev en viktig inspiration.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Jag har endast fått positiv kritik och man ville genast skriva upp sig på en lista för ett verk.

Skriver du på något nytt nu?
Jag vet att det är lite tidigt att skriva någonting nytt, men jag skriver på en uppföljare.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Jag har ett råd följ alltid dina egna tankar och låt orden bara flöda.

Vad gör du när du inte skriver?
När jag inte skriver surfar jag mycket på internet och forskar kring olika områden.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Jag vill att så många som möjligt ska läsa min bok och bygga en egen uppfattning.

Köp boken här!