Berätta om din bok!

Boken baserar sig på upplevelser som jag, i egenskap av internationell tjänsteman, upplevt under resor i olika världsdelar. En del av upplevelserna har varit angenäma, andra har varit dramatiska, t.o.m. livshotande. Berättelserna beskriver möten med okända personer, barn och vuxna, fattiga och rika, segrare och besegrade. Personer som jag mött av en slump, men som stannat hos mig som minnen att återvända till. De representerar ofta för mig någonting grundläggande, referenspunkter för mitt eget liv.

Men familjen finns också med. Den är en påminnelse om att själva livet, tiden, är begränsad. Att det för mig bara finns ett liv, att det är här och nu, hos oss, just nu.  Det är till alla dessa, kända och okända, som jag tillägnat boken.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag har skrivit slumpmässigt då och då, ibland hemma, ibland på flygplatser, ibland på kontoret. Ibland har jag vaknat upp från en dröm med ett besynnerligt händelseförlopp kvar i medvetandet. Ursprungligen hade jag ingen avsikt att publicera någonting alls. Texterna var för mig ett slags terapi, ett sätt att organisera, att utvärdera, kartlägga, arkivera.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Egentligen har jag skrivit hela mitt liv. Det har helt enkelt blivit en vana. Jag tycker om att försöka fånga en flyktig känsla och outtalade kontraster i våra liv. Som filosof vill jag försöka, bakom det vardagliga, hitta en alternativ förklaring, ett annat sätt att förstå, kanske mer allmängiltigt, grundläggande. Det är möjligheten att uppleva och fånga någonting både vardagligt och okänt som inspirerat mig.

 Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Jag har nog alltid skrivit. Redan som skolpojke deltog jag framgångsrikt i tävlingar för unga skribenter. Men, mest har jag ändå skrivit sakprosa. Så, en skönlitterär bok väckte först förvåning, men sedan glädje och sympati.

Skriver du på något nytt nu?

Liksom många andra är jag orolig för planetens och mänskligheten framtid. Välfärd, välstånd, konsumtion, tillgång till resurser och ägande har förblindat oss. Vi ser inte vad det innebär att vara människa, att vara en del av otaliga sociala gemenskaper - här, på den här planeten.

Just nu skriver jag på en barnbok om vad det innebär att vara invandrare och mångkulturell. Globaliseringen, internet, facebook, har gjort det nödvändigt att öppna våra sinnen för nya världar. Vi måste växa, utforska, vara beredda att ta emot allt mer. Det är ansträngande. Det tar tid. Därför börjar jag med en barnbok. Jag hoppas att den kommer att hjälpa någon att vara mer öppen en dag i framtiden då det behövs.

 Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Det finns en källa inom oss alla. Använd den, lyssna på den. Många har fått oss att tro att inspirationen finns någon annanstans, utanför. Men tro inte på det. Lyssna i stället på din egen källa.

Varför ska man läsa din bok?

För att se hur det som läsaren själv har upplevt är värt att beskriva. För att se hur det mest vardagliga kan vara en brygga till en annan värld.

 Vad gör du när du inte skriver?

Sover, dricker te, leker med mina barnbarn. Som sagt, läser och funderar över planetens framtid. Söker alternativ, skriver om dem ibland.Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Den här boken är antagligen för er alla. Ni, liksom jag, ni som kan se hur världen förvandlas när ni sluter ögonen och det blir tyst runt omkring er.

Köp boken här!