Berätta om din bok?

Boken Dansa med universum vill röra vid den innersta längtan som finns i varje människa att leva sant äkta och innerligt. Under mina drygt 18 år som präst i Svenska kyrkan har jag träffat säkert tusentals människor och dessa möten har gjort mig rik på erfarenheter. Jag har försökt samla en del av dessa erfarenheter i den här boken som är tänkt att ha med sig på sin livsresa. Den är enkel och lättläst men berör livets stora frågor. Men boken är inte skriven utifrån att jag är präst, utan utifrån att jag är människa, och man behöver inte dela min tro för att kunna läsa boken. Det är min övertygelse att det inom varje människa finns något ”heligt” och unikt som är vår egen unika essens. När vi står i kontakt med vår essens leder det till insikter som befriar och som får oss att dansa i takt med dem vi är. Vi blir sanna mot oss själva. Vi blir äkta människor. Det blir lättare att göra val i livet som leder oss mot sann tillfredsställelse, att lägga kraften rätt och att känna mening i livet.

Hur kom boken till?

Boken kom till utifrån en längtan att dela med mig av mina erfarenheter och tankar och att leda läsaren in mot mitten av sitt ”sanna jag” för att kunna leva ett liv utifrån den man verkligen är, äkta och innerligt, vilket är min erfarenhet att många längtar efter. Att skriva boken var enkelt i ett första skede det kändes som om jag bara ”tankade ned” det jag ville förmedla. Det som tog tid var att presentera tankarna på ett enkelt och lättläst sätt och få boken att ljuda av mina toner, så att det verkligen skulle kännas att det jag skriver kommer från mig själv, äkta och innerligt utan att för den skull bli alltför privat.

 Vad får dig att vilja skriva. Vad inspirerar dig?

Min inspiration får jag av livet självt och av att leva i livet fullt ut med allt vad det innebär och av att möta andra människor. En stor inspirationskälla är mina barn som ständigt leder mig till tonerna i mitt inre som vill försätta mig i ett sinnestillstånd av lekfullhet och dans, men också mötena med alla de fantastiska människor jag fått ynnesten att möta genom åren både privat och i mitt arbete som präst.

Hur reagerar din omgivning på ditt författarskap?

Det är min tredje bok och därför är min omgivning ganska van vid det här laget vid att jag skriver, men det känns på många sätt som min första bok eftersom den är mycket mer utlämnande och personlig än de böcker jag skrivit tidigare och den berör även min personliga utveckling och bjuder på både lyckokast och tillkortakommanden.

Skriver du på något nytt nu?

Inte för tillfället men jag har en del idéer och utkast till kommande böcker!

Har du tips eller idéer till andra som vill skriva en bok?

Börja skriv det du vill förmedla och strunta i hur det blir vid ett första utkast. Redigera och fixa till kan du alltid hålla på med efteråt och kanske även få hjälp med. Det viktiga är att inte störa den kreativa processen i det första skedet utan att förmedla det som kommer till dig och som du vill ge. Det är din gåva till världen.

Vilka vill du helst ska läsa din bok och varför ska man läsa den?

Boken är en ”Må-bra-bok” som vill leda läsaren ”att vara i dans”. Ju mer vi blir medvetna om vår längtan och vilja och lyssnar till vårt inre, ju mer vi stärks i vår självkänsla och självkännedom och tar ansvar för våra insikter, desto oftare kan vi vara i dans. Det betyder inte att våra liv är utan svårigheter, inte heller att vi aldrig mer kommer att känna oss ledsna, osäkra, vilsna, sårbara eller tvivlande. Det är en del av att vara människa. Men vi står tryggare i oss själva när vi innerligt har tillgång till oss själva och är äkta. Boken är till för den som vill arbeta med sig själv
och din egen personliga utveckling, alltså det femte steget i Maslows behovstrappa men också känner en längtan att ta”det sjätte steget”, det osynliga steg som öppnar oss mot himlarna och storheten i att vara människa och som får oss att vara i dans med hela universum.

Köp boken här!