Berätta om din bok!

Berättelsen handlar om två olika kvinnor med olika bakgrunder, med lite olika tidsvariationer. Berättelsen börjar med en flicka utan namn som bor i hemlighet i stort hus i Mexiko, den andra kvinnan kommer från Sverige men utvandrade och hamnade i Mexiko. Det handlar om att åka ifrån något, kanske ändra på den falska verkligheten, och kanske handlar det om hopp och längtan med.

Hur kom boken till?

Jag skrev lite under årens gång, alla de länder och städer som nämns i boken har jag varit i när jag skrev. Sen har jag gjort mycket research, och pluggat historia och mytologi.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det växte fram, jag visste inte riktigt att det skulle bli en bok, men när jag såg de olika murarna i Mexiko och alla de människor som sålde något, barn, gamla, unga, kunde jag inte sluta tänka på det, det fanns något sorligt och vackert där. Det var så det började åtminstone.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Andra författare och resor!

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver en bok som är helt annorlunda, kanske mer läskig och mer åt fantasy hållet.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Ja skriv ut den först, andra steget då kan du städa och korrigera boken. Tror att många är hämmade av det ska vara perfekt i första draft. Men ok man behöver inte vara så slarvig som jag, lite struktur och ordning är bra.

Varför ska man läsa din bok?

Om man vill bara komma bort från denna verklighet till en annan.

Vad gör du när du inte skriver?

Då arbetar jag som jurist!

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Vem som helst den som inte är kräsen!