Berätta om din bok!

Boken skildrar de nordamerikanska indianerna och deras ödesdigra möte med de europeiska kolonisterna från år 1500 fram till slutet av 1800-talet. Det var ett oerhört dramatiskt skede med starkt tragiska inslag som inträdde under denna epok i Nordamerikas historia. Man får följa skeendet genom en rad olika händelser och enskilda livsöden. Boken beskriver främst de väpnade konflikter som uppstod i samband med den europeiska kolonisationen. I bokens inledning ges även en kort introduktion från de första människornas ankomst till Nordamerika fram till historisk tid. Den nordamerikanska kontinenten var mycket rik på olika kulturer, språk och samhällsstrukturer. De flesta känner till Apacherna, Irokeserna och Siouxerna som var uppdelade i en rad stammar, men det fanns många fler kulturer och stammar i Nordamerika, med lika dramatisk historia som här träder fram ur historiens djup.

Hur kom boken till?

Genom ett livslångt intresse för de nordamerikanska indianerna och deras historia. För att få struktur på allt jag läst genom åren bestämde jag mig för att göra en sammanställning vad gäller såväl tidsaxel, de historiska skeendena som geografin. Hela tiden framkom nya intressanta fakta som varit okända för mig tidigare, så ofta skrev boken sig själv.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det var en färdig idé.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det korta svaret är historiens vingslag. Det har alltid fascinerat mig.

Skriver du på något nytt nu?

Nu tar jag fram olika föredrag kring boken.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Behåll berättarglädjen. Undvik att stapla fakta på varandra utan väv in det i den historiska berättelsen. Glöm inte de personliga livsödena. Det skall vara intressant och gärna spännande att läsa, det är viktigt när det gäller att förmedla historia.

Varför ska man läsa din bok?

Är man intresserad av historia i allmänhet och de nordamerikanska indianerna i synnerhet får man här förhoppningsvis en bra och intressant sammanfattning av epoken.

Vad gör du när du inte skriver?

Mestadels är jag ute i skog och mark.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Tror nog den kan passa de flesta på grund av ämnets inneboende dramatik.